Rune, Ranveig, Frank og Sissel Larsen Stavanger 1997